Jesteś tutaj
Strona główna > religia (Page 2)

Słowo na Niedzielę

Ewangelia wg św. Jana (J 20, 19-31) Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł

Słowo na Niedzielę

Ewangelia wg. św. Jana(J 20, 1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i

Życzenia wielkanocne

NA DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA. Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Panie! Bo nam to trzecie nie wzeszło zaranie, Co ponad groby jutrzenki rozściela; A jest żywota hasłem i wesela. Jeszcze nas zewsząd otacza noc głucha, Całun nam więzi i ciała i ducha, A przy tej czarnej mogilnej pieczarze, Snu wiekowego strzegąc — stoją straże. Tyś nam ich jeszcze nie przeraził Chryste, Powracający, jak

Słowo na Niedzielę

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Spisek przeciw Jezusowi E. Dwa dni przed Paschą i Świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: T. Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. Namaszczenie w Betanii E. A gdy Jezus

Od początku istnienia jedlickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży organizowane jest Czuwanie przy grobie Pańskim w Wielki Piątek. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w całym roku formacyjnym KSM. Próby odbywają się przez cały miesiąc poprzedzający to wydarzenie. W tym roku próba generalna odbędzie się na 2 godziny przed czuwaniem w salce

Wielki Post – czas duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych

16 lutego w Ustrobnej, w piątek, w godzinach późno wieczornych, uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która odbiegała formą od współczesnych. Staliśmy się uczestnikami kolejnych Stacji przeżywając tę Wielką Tajemnicę Męki Pańskiej dzięki śpiewom starych pieśni pasyjnych zaczerpniętych z tradycji nabożeństw z dawnych czasów wiernego ludu Podkarpacia. Na dwie godziny przenieśliśmy

Słowo na Niedzielę

Ewangelia wg. św. Jana (J 12, 20-33) Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i

Słowo na Niedzielę

Ewangelia wg. św. Jana (J 3, 14-21) Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale

Słowo na Niedzielę

Ewangelia wg. św. Jana (J 2, 13-25) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.

Słowo na Niedzielę

Ewangelia wg. św. Marka (Mk 9, 2-10) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali

Do góry