Jesteś tutaj
Strona główna > budowa i remonty

Figura Matki Bożej z Gietrzwałdu jest już w Jedliczu

https://youtu.be/zguVSFOrCM0 Paweł Leszega Urodzony w 1961r. w Uhercach Mineralnych (woj. Podkarpackie). Ukończył PLSP w Rzeszowie, oraz IWA UMCS w Lublinie w 1984r. Po studiach podjął pracę w Liceum Plastycznym im. T. Brzozowskiego w Krośnie jako nauczyciel snycerstwa. Na jego dorobek artystyczny składają się wystawy indywidualne oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zagranicznych, ogólnopolskich, regionalnych

Dobre wieści z Powiatu na koniec kadencji

13 listopada br. Wojewoda Podkarpacki zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, przewidzianych do realizacji w roku 2019. Dwie inwestycje drogowe zgłoszone przez Powiat Krośnieński zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce na 37 wniosków zgłoszonych przez powiaty

Propaganda sukcesu trwa!

Do redakcji wpłynął list od jednego z mieszkańców Jedlicza z prośbą o upublicznienie, co niniejszym czynimy.   PROPAGANDA SUKCESU POWRACA Przeżyłem na tym świecie niemal 70 lat na już nie jedno widziałem, ale nigdy bym nie podejrzewał, że propaganda sukcesu jeszcze powróci do naszej ojczyzny. W Aktualnościach Gminy Jedlicze z dnia 21 września przeczytałem,

Idzie nowe

Gmina Jedlicze znalazła się na Liście  Projektów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie  w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia , działanie 3.1 Rozwój OZE -projekty parasolowe , nabór nr RPPK.03.01.00-18.001/16 . Poprosiliśmy o komentarz  w tej sprawie Panią Radną Województwa Podkarpackiego , mieszkankę Gminy Jedlicze dr inż.

Nowy tor do jazdy z  przeszkodami

Do redakcji wpłynął tekst wysłany przez niezadowolonego mieszkańca Jedlicza z prośbą o umieszczenie go na portalu jedlicze.org, co niniejszym czynimy. Ulica 3-go Maja-i tor do jazdy z  przeszkodami Ta droga to  tor przeszkód albo jeszcze lepiej  droga dla ćwiczenia jazdy po bezdrożach.      W 2016 roku nowe władze gminy postanowiły wyjść naprzeciw

Mój Rynek- idzie lepsze

Nowe targowisko w Jedliczu Na gminnych stronach pojawiła się informacja o rozstrzygnięciu przetargu na budowę ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu. Z informacji zamieszczonych w BIP wynika, że wyłoniony wykonawca zrealizuje inwestycję za kwotę 2 224 994,87 zł. Oznacza to, że do otrzymanego na ten cel dofinansowania (999 274,00 zł) z

Most na Jasiołce w planach

Budowa mostu na Jasiołce łączącego Męcinkę z Brzezówką jest ważna dla nas mieszkańców, więc dopytujemy kiedy wreszcie ruszy budowa. Ostatnio Pani Burmistrz na zebraniu strażackim w Męcince powiedziała, że most zostanie wybudowany w 2019 roku. Żeby mieć pewność co do tych deklaracji, poprosiłem na piśmie o parę konkretnych informacji na jakim etapie

MODERNIZACJA PAŁACU STAWIARSKICH WRAZ Z ZABYTKOWYM PARKIEM

Początkiem lutego rozpoczęły się prace związane z modernizacją Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz rewitalizacją otaczającego budynek zabytkowego parku. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Chodnik połączył Dobieszyn z Jedliczem

Dziś (13.12.2017 r.) nastąpiło uroczyste otwarcie ciągu pieszego łączącego Dobieszyn z Jedliczem. Długo wyczekiwana inwestycja liczy 1225 metrów. Podczas prac wykonano między innymi odwodnienie, wykonanie murku oporowego, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni chodnika, oznakowanie i odbudowę ogrodzeń. Wybudowano również łącznik z Domu Ludowego do Stadionu. Wykonawcą prac była firma Stan-Bruk z Krosna. Wartość inwestycji

Fontanna w Jedliczu

„Przebudowa rynku polegająca na budowie nowej zatoczki autobusowej, budowie przystanku – wiaty autobusowej, przyłącza kanalizacyjnego, wodnego, elektrycznego, instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania fontanny, przełożenia: fragmentu sieci telekomunikacyjnej kolidującej z zatoczką i fragmentu sieci elektrycznej, montażu małej architektury oraz ułożenie ścieżek z kostki”. Tak w jednym zdaniu mieszkańcom przedstawił plan przebudowy rynku

Top