Jesteś tutaj
Strona główna > firmy >

Trochę o rafinerii nafty „JEDLICZE”

Na początku przedstawię wam pioniera przemysłu naftowego w Europie , czyli Ignacego Łukasiewicza. Był on jednym z trzech założycieli pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce oraz wynalazcą lampy naftowej, jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści, jakie daje ropa naftowa. Pozostałymi współzałożycielami byli Tytus Trzecieski, który był głównym sponsorem oraz Karol Klobassa, który zainwestował teren pod kopalnie.

Następnie trochę o rafinerii nafty „JEDLICZE”, która niemalże od zawsze widniała jako wizytówka miasta Jedlicze, to właśnie dzięki niej Jedlicze zawdzięcza swoją pozycję na rynku. Wszystko zaczęło się w 1899 roku, właśnie wtedy rozpoczęła się budowy rafinerii w Jedliczu, którą oddano do użytku w 1902 roku. Wybór Jedlicza, jako miejsca lokalizacji rafinerii miał aspekt ekonomiczny. Obok najstarszej kopalni w Bóbrce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku odkryto na tym terenie nowe złoża ropy naftowej. Jedlicze położone było przy transwersalnej linii kolejowej i posiadało stację kolejową. Dawało to możność łatwej dostawy ropy naftowej, dostarczanej z kopalni rurociągami Potok-Jedlicze oraz Równe-Wrocanka-Krosno, a także dostarczanie jej cysternami z zagłębia borysławskiego w Galicji Wschodniej. Niemałe znaczenie dla pracy rafinerii miało położenie miejscowości nad rzeką. W 1911 roku rafinerię zakupiła od pierwszych właścicieli firma DV NORT, będąca francusko-holenderską spółką. Rozbudowa rafinerii przed I wojną światową dała możliwość rozszerzenia asortymentu produktów. Podstawowymi produktami były wówczas nafta, benzyna, oleje, parafina i asfalt. W 1987 roku rafineria podjęła duże zadanie inwestycyjne, określane nazwą „Budowa Bloku Olejów Przepracowanych”. Zdolność przerobową bloku określono na 140 000 ton oleju rocznie. Rafineria Nafty „JEDLICZE” jest jedynym zakładem zajmującym się w Polsce regeneracją olejów przepracowanych. Nowe urządzenia dla „nowej rafinerii” dostarczało dwudziestu czterech dostawców, w tym kilka firm zagranicznych. Tylko w latach 1990-1993 na cele inwestycyjne wydano 50 milionów USD. Świadectwo uznania dla Rafinerii Nafty „JEDLICZE” stanowi przyznany w 1993 roku prestiżowy certyfikat międzynarodowej organizacji B.L.D. w Madrycie za jakość i image firmy. W tym samym roku przyznano rafinerii prawo używania znaku „Czysta Polska” za opracowanie, wdrożenie i unowocześnienie technologii regeneracji mineralnych olejów przepracowanych.. Rafineria Jedlicze łączy tradycję z nowoczesnością. Rafineria Nafty „JEDLICZE”, zawsze była obecna w życiu miasta, gminy i regionu. Wpisała się bowiem na trwałe w krajobraz środowiska. Stanowiła też czynnik miastotwórczy miejscowości. Jej to zawdzięcza Jedlicze swoją rozbudowę i status. Aktywność przedsiębiorstwa polegała i polega do dziś na sponsorowaniu wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. W miarę możliwości zaspokajane są potrzeby jedlickiej Przychodni Zdrowia. Wydatną pomoc na terenie gminy uzyskują szkoły podstawowe, dla których Rafineria bywa często jedynym źródłem finansowania imprez okolicznościowych, kulturalnych bądź sportowych. Rafineria Nafty „JEDLICZE” koncentruje się jednak wokół testowania wyrobów na najbardziej prestiżowych imprezach samochodowych. W 1994 roku Rafineria rozpoczęła swój udział w sportach samochodowych od sponsorowania polskiej załogi Ficoń Gac w 62 Rajdzie Monte Carlo i wystawienia dwóch załóg na samochodach Fiat 126p i Cinquecento w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Pod koniec lat 90 PKN ORLEN wykupił prawie 99% udziałów rafinerii nafty „JEDLICZE”. Rafineria od 1963 roku specjalizowała się w przemysłowym zagospodarowaniu olejów przepracowanych, poprzez ich regenerację. Orlen postanowił wykorzystać to doświadczenie. Od roku 2001 w rafinerii działa instalacja hydrorafinacji, dzięki której możliwe jest uzyskanie olejów bazowych o parametrach jakościowych porównywalnych z olejami uzyskiwanymi z ropy naftowej. Wybudowanie instalacji hydrorafinacji stanowiło więc skok jakościowy w działalności rafinerii oraz wdrożenie nowych produktów, wykorzystujących procesy wodorowe w technologii przerobu ropy naftowej.
oprac. Nikodem Klatka

ŹRÓDŁA: -Jedlicze i okolice nie tylko przewodnik Janusz Michalak -Wikipedia

Top