Jesteś tutaj
Strona główna > edukacja >

NUTKA 2019 – konkurs pieśni ludowej w Jedliczu

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Kuźnia w Jedliczu 15 czerwca o 14.00 kanonadą z działa Pan Stanisław, zaprzyjaźniony działowy Starej Kuźni, rozpoczął drugi przegląd konkursowy pieśni ludowej w Jedliczu NUTKA 2019. Na Borku w Jedliczu na estradzie przy Starej Kuźni, rozbrzmiały na starodawną nutę tradycyjne pieśni ludowe w wykonaniu dzieci i młodzieży z różnych gmin powiatów: krośnieńskiego i jasielskiego.

Mimo lejącego się z nieba żaru wszyscy uczestnicy konkursu dotrwali szczęśliwie do końca wzorowo przeprowadzeni przez konferansjera Pana Wojciecha Tomkiewicza dyrektora GOK w Korczynie.

Jury w osobach: Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Pawła Bukowskiego, kapelmistrza muzyki ludowej Stefana Pasterczyka, Dyrektora GOK w Chorkówce Bogusława Packa oraz Jerzego Dudy, po burzliwych i długich dyskusjach wyłoniło tegorocznych laureatów w pięciu kategoriach. Największe trudności wystąpiły przy ocenie V kategorii czyli zespołów śpiewaczych, ponieważ zbyt duża różnica wiekowa uczestników nie ułatwiała szybkiego osiągnięcia kompromisu. Po 32 występach ponad 100 uczestników Jury dokonało oceny w pięciu kategoriach.

W kategorii I – pierwsze miejsce zdobyła Maja Zioło z Jedlicza „Pieśnią pasterską”, drugie miejsce przypadło Zuzannie Gacek z Warzyc za „Lipkę” i trzecie miejsce uzyskała Lena Orzechowska z Warzyc za „W moim ogródeczku”, w kategorii II -pierwsze miejsce zdobyła Milena Frączek z Piotrówki za „Takiego Janicka”, drugie miejsce Kornelia Szopa z Piotrówki również za „Takiego Janicka”, a trzecie miejsce przypadło Wioletcie Dubis z Dobieszyna za ” Hej z góry, z góry”, w kategorii III– pierwsze miejsce zdobyła Karolina Polak z Jasła z zespołem akompaniującym za „Nisko słonko”, drugie miejsce zdobyła Anna Betlej z Tarnowca za „To i hola”, trzecie miejsce przypadło Sarze Stec z Szebni również za „To i hola”. W kategorii III zostały przyznane cztery wyróżnienia: Zofii Gieruli z Potoka za „Czerwone jagody”, Dagmarze Świszcz z Szebni za „Czerwone jabłuszko”, Kamili Szumlańskiej z Szebni za „Cyt, cyt” oraz Roksany Fejkiel Dobieszyna za „Zachodzi słoneczko”. W kategorii IV– pierwsze miejsce zdobyła Dominika Syrek z Jedlicza z akompaniującym jej na akordeonie Michałem Szmydem ze Starej Wsi za „W moim ogródeczku”, drugie miejsce przypadło Amelii Wojtowicz z Długiego za „Wyszła bym za dziada”. Natomiast w kategorii V – pierwsze miejsce przypadło Zespołowi z Osobnicy za „Kukułeczkę”, drugie miejsce Zespołowi Tarnina z Tarnowca za „Lipkę” oraz trzecie miejsce zdobył Zespół wokalny z Czeluśnicy za „Wyszła bym za dziada”. W tej kategorii Jury przyznało również trzy wyróżnienia: Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu z Jaszczwi, Zespołowi wokalnemu z Warzyc oraz Zespołowi wokalnemu z Szebni.

Dodatkową atrakcją był mały recital muzyki akordeonowej Michała Szmyda ze Starej Wsi, a czas, w którym obradowało Jury wypełniła grupa artystyczna MASKARADA z GOK Chorkówka z widowiskiem obrzędowo muzycznym ” Hej , Sobótka , Sobótka …”

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za przybycie , opiekunom za wspaniałe przygotowanie swoich podopiecznych. Wszystkim laureatom składamy gorące gratulacje. Natomiast edukatorom i ich uczniom życzymy dalszej owocnej pracy nad krzewieniem polskiej tradycji ludowej.

W tym miejscu chcemy również podziękować za znaczący wkład w przeprowadzeniu konkursu Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie, Pani Marii Kurowskiej, prezesowi ZPRE Męcinka Jedlicze Panu Jackowi Gajdzie, Prezesowi RAF-Ekologia Jedlicze Panu Januszowi Nagnajewiczowi, właścicielom Agencji Turystycznej OMNIBUS z Iwonicza Zdroju Państwu Magdalenie i Sławkowi Oziomkom, Panu Grzegorzowi Nowakowi z Cukierni Jedlicze, Hurtowni Betex z Jasła oraz właścicielom Starej Kuźni i Form-artu Jedlicze. Oddzielne podziękowania należą się Panu w Wojciechowi Tomkiewiczowi za merytoryczne prowadzenie konkursu oraz Panu Bogusławowi Packowi za niezawodne i skuteczne nagłośnienie występów. Dziękujemy również za wspaniałe przedstawienie Grupie Artystycznej Maskarada z GOK w Chorkówce.

Z wielkim entuzjazmem już dziś czekamy na młodych artystów ludowych oraz na Wasze prezentacje w przyszłorocznym konkursie na który serdecznie zapraszamy.

Filmowa i fotograficzna relacja poniżej:

 

Top