Jesteś tutaj
Strona główna > edukacja

REGIONALNY PODKARPACKI KONGRES ZAWODOWY

REGIONALNY PODKARPACKI KONGRES ZAWODOWY
29 marca 2019 r. o godz. 10.00 w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczął się Kongres Zawodowy. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu jako jedyna szkoła w Powiecie Krośnieńskim otrzymał zaproszenie na ten Kongres. Jest to duże wyróżnienie dla Szkoły. Naszą placówkę reprezentowali: Pan Dyrektor – Mariusz Kielar, nauczyciel przedmiotów zawodowych, Pan Robert Adamik, przedstawiciel zaprzyjaźnionej, partnerskiej Firmy EBA oraz uczniowie.
Regionalny Kongres Zawodowy zorganizowano z inicjatywy Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W całej Polsce odbyło się 15 podobnych konferencji.
Cele Kongresu były następujące:
• upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego;
• prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie;
• dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy;
• przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami;
• nawiązanie współpracy szkół z pracodawcami;
• prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego;
• popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe – kompetencje językowe, krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych, staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).

Kongres składał się z części konferencyjnej i panelowej.
Wydarzeniu towarzyszyła CZĘŚĆ WYSTAWIENNICZA polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa podkarpackiego. Stoiska w formule duetu „szkoła + firma” były przykładami dobrych praktyk w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą.
Regionalny Kongres Szkół Zawodowych połączony z Targami Edukacyjnymi miał zaprezentować potencjał szkół zawodowych i technicznych, pomóc w nawiązaniu współpracy między placówkami, a pracodawcami.

Dobrym podsumowaniem Kongresu mogą być słowa Piotra Bartosiaka z Ministerstwa Edukacji Narodowej: Wprowadzamy przede wszystkim nową formułę, jaką jest staż uczniowski,
czyli pracodawca od pierwszej klasy do ostatniej teoretycznie może mieć już u siebie ucznia i podpisać z nim umowę. To jest bardzo korzystne rozwiązanie dla obu stron, ponieważ uczniowi będzie się to liczyło do okresu jego zatrudnienia, a pracodawca będzie mógł wliczyć koszty świadczeń, które wypłacał uczniowi w koszty uzyskania przychodu.

Więcej płatnych i wliczanych do okresu zatrudnienia staży i większa współpraca szkół
z pracodawcami – to najważniejsze zmiany, jakie czekają szkolnictwo zawodowe od nowego roku szkolnego. Pracodawca będzie miał wpływ na tworzenie programu nauczania. Ma być także doradcą zawodowym i egzaminatorem. Nowy system ma być dopasowany przede wszystkim do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Udostępnij na
Do góry