Jesteś tutaj
Strona główna > ludzie >

Prawo do pochówku dzieci nienarodzonych

   Dr n. biol. Beata Niewęgłowska-Guzik, specjalista IIo z cytomorfologii – kieruje Pracownią Cytodiagnostyki w Centrum Zdrowia MedLifeCover – Zakład Patomorfologii w Krośnie oraz lek. med. Andrzej Guzik – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie; specjalista IIo w zakresie patomorfologii, histopatologii i cytodiagnostyki – kieruje zespołem pracowników i Pracownią Histopatologii.

W województwie podkarpackim Zakład Patomorfologii w Krośnie jest liderem, jeśli chodzi o cytodiagnostykę oraz genetykę molekularną.

A po ludzku mówiąc, to w tym zakładzie jest prowadzona diagnostyka chorób, głównie nowotworów. Dostarczany materiał pooperacyjny jest badany, obrabiany, wykonywane są preparaty mikroskopowe i na ich podstawie powstaje wynik badania.

Państwo Beata i Andrzej Guzikowie oprócz swoich wyuczonych i wykonywanych profesji są niezaprzeczalnymi autorytetami w dziedzinie ochrony prawa do godnego pochówku najmniejszych z ludzi, ludzi już poczętych, a nie narodzonych, niemych świadków rozgrywających się tragedii z ich udziałem, ale bez ich winy.

W żargonie medycznym funkcjonuje określenie „materiał histopatologiczny do badań”. Niejednokrotnie materiał ten obejmuje pofragmentowanego, a często już uformowanego małego człowieka, z rączkami, nóżkami i główką. Na takie określenie Pani Beata i Pan Andrzej nigdy się nie zgodzili, zawsze wyodrębniając z całego materiału histopatologicznego części płodu lub cały embrion w różnym stopniu rozwoju, traktując go z należytym szacunkiem i czcią, jaką oddaje się zmarłym.

Po końcowym wyniku badania, kolejnym etapem postępowania jest oddanie nienarodzonego dziecka matce do pochówku lub pozostawienie go, jeśli nikt się po nie nie zgłosi, w godnym miejscu przechowywania w Zakładzie Patomorfologii aż do momentu, kiedy z innymi płodami w październiku celebrowany jest uroczysty katolicki pogrzeb mający na celu wspólny pochówek na cmentarzu komunalnym w Krośnie w grobie specjalnie do tego przeznaczonym. I to głęboko ludzkie podejście do problemu, jakim było ostateczne przeznaczenie „materiału histopatologicznego”, zawdzięczamy Pani Beacie i Panu Andrzejowi. To Oni jako jedni z pierwszych w Polsce, przetarli szlak procedur związanych z legalnym, publicznym pochówkiem dzieci nienarodzonych, wg których teraz inne jednostki specjalistyczne mogą bez przeszkód spełniać jedno z fundamentalnych praw, na których opiera się cywilizowane społeczeństwo.

Św. Jan Paweł II w roku 1987, wówczas jako Ojciec Święty, w grudniu, w Rzymie na kongresie na temat „Prawo do życia, a Europa”, w przemówieniu do uczestników powiedział między innymi: „Bezwarunkowe poszanowanie prawa do życia osoby ludzkiej już poczętej, a jeszcze nie narodzonej, jest jednym z fundamentów, na których opiera się każde cywilizowane społeczeństwo (…) Nie trzeba powoływać się na zasady wiary chrześcijańskiej, by zrozumieć te podstawowe prawdy. Odwołując się do nich, Kościół nie dąży do wprowadzania państwa chrześcijańskiego, pragnie jedynie popierać rozwój państwa ludzkiego. Takiego państwa, które uznaje za swój główny obowiązek obronę podstawowych praw osoby ludzkiej, a zwłaszcza najsłabszych”.

Top