Jesteś tutaj
Strona główna > 2018 > Sierpień > 01

Idzie nowe

Gmina Jedlicze znalazła się na Liście  Projektów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie  w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia , działanie 3.1 Rozwój OZE -projekty parasolowe , nabór nr RPPK.03.01.00-18.001/16 . Poprosiliśmy o komentarz  w tej sprawie Panią Radną Województwa Podkarpackiego , mieszkankę Gminy Jedlicze dr inż.

Do góry