Jesteś tutaj
Strona główna > Sesje Rady Miejskiej >

LI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W dniu 28 grudnia br. odbyła się LI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu.  Podczas głosowania radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 rok.  Poniżej prezentujemy zapis wideo z całej sesji wraz ze spisem treści do kluczowych momentów materiału.

1:20 – Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski wnosi zmiany do porządku obrad.
3:01 – Radny Stanisław Twaróg wnosi o umieszczenie w porządku obrad rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Troska o Twoją Przyszłość” w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji planowanej przez spółkę Raf-Ekologia oraz przyjęcia protokołu z kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
5:48 – Zatwierdzanie protokołów z poprzednich sesji. Rozpatrywanie projektów uchwał: (nazwy uchwał zostały skrócone, jednak w taki sposób by oddawały to, czego dotyczą. Dokładne nazwy oraz treści uchwał będą dostępne w BIP)
7:03 – w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
10:00 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
11:20 – w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2018 r,
13:10 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki dla przedsiębiorców z terenu Gminy Jedlicze,
15:11 – w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilno-prawnym przypadającym Gminie Jedlicze i jej jednostkom,
17:24 – w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
19:50 – w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych,
22:20 –w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
24:58 – w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
29:26 – w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Moderówce”,
31:30 – w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze,
32:40 – w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne,
35:22 – w sprawie określenia trybu rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
37:38 – w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
39:35 – w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok
50:20 – Skarbnik Helena Biernacka przedstawia najważniejsze inwestycje, które planuje się zrealizować w 2018 roku, Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 1:02:20 – Radna Teresa Patla – doposażenie placu zabaw,
1:02:59 – Radna Krystyna Marć – kontynuacja prośby Teresy Patli,
1:04:06 – głosowanie nad Budżetem,
1:04:42 – w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024,
1:09:07 – w sprawie rozpatrzenia petycji stowarzyszenia „Troska o Twoją Przyszłość” w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji planowanej przez spółkę „Raf-Ekologia”.
1:14:30 – Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
1:20:00 – Burmistrz Jolanta Urbanik rozpoczyna informację o pracy w okresie od ostatniej sesji.
1:20:09 – Radna Krystyna Marć przerywa dopytując o przerwę.
1:20:38 – Po wznowieniu obrad po przerwie Burmistrz Jolanta Urbanik przedstawia informację o pracy w okresie od ostatniej sesji.
1:42:04 – Na sesję przybywa radny Ryszard Dziura.
1:43:08 – Burmistrz informuje o 4 miejscu w Złotej Setce Gmin Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
1:46:54 – Radna Jolanta Woźniak – dziękuje.
1:49:24 – Radny Tadeusz Kędra – pyta o lustro przy drodze oraz porusza sprawy drogi na cmentarz oraz dewastacji drogi gminnej.
1:51:25 – Radna Krystyna Marć – dziękuje oraz porusza sprawy tablicy ogłoszeń przy ul. Łukasiewicza, parkingu przy szkole, przystanku przy Poczcie oraz całodobowej toalety publicznej.
1:57:07 – Radna Teresa Patla – doposażenie placu zabaw oraz podziękowanie.
1:58:16 – Radna Ewa Okulska – zniszczone drogi podczas wycinki drzew w lesie, nie naprawiona podbitka w Domu Ludowym zgłaszana na poprzedniej sesji, prośba o informację na temat kontroli budynku socjalnego. Podziękowania.
2:01:06 – Radna Wenencja Żychowska – Dziękuje za chodnik na ul. Sikorskiego w imieniu swoim i kolegi Romana. Odnosi się do budżetu na 2018 rok, porusza sprawę zaśmiecania przez sklepy oraz składowania śmieci przy koszach ulicznych.
2:07:14 – Radny Jan Krajewski – Podziękowanie.
2:07:41 – Radny Roman Kopeć – Podziękowanie za chodnik oraz sprawa przejść dla pieszych.
2:09:18 – Radna Wenencja Żychowska – odnosi się do spraw poruszanych przez przedmówcę.
2:11:01 – Radna Jolanta Woźniak – kontynuuje sprawę dewastacji dróg podczas wycinki drzew w lasach.

2:12:24 – Radny Stanisław Twaróg – Podziękowanie.
2:15:20 – Radny Ryszard Dziura – Podziękowanie. Utrudnienia przy Poczcie, sprawa oznakowania skrzyżowania dróg w Jedliczu.
2:18:38 – Radna Krystyna Marć – Poszerzenie drogi w kierunku GOK.
2:19:55 – Sołtys Jaszczwi Wiesław Gajda – Podziękowanie. Sprawa przyłączeń do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, niedziałającej ze względu na brak przepompowni oraz nowe inwestycje drogowe.
2:28:13 – Radny Krzysztof Gałuszka – Podziękowania oraz życzenia noworoczne.
2:29:33 – Sołtys Moderówki Marian Dziura – Podziękowania oraz sprawy nieświecących lamp oświetleniowych. Luźnych przewodów energicznych, remontu drogi i ustawienia lustra.
2:34:33 – Sołtys Piotrówki Dorota Chuda – Podziękowania oraz życzenia noworoczne.
2:35:41 – Sołtys Podniebyla Iwona Ryczek – Podziękowania oraz życzenia noworoczne.
2:36:31 – Radny Józef Tucki – Podziękowania, uzupełnienie informacji o KSRG oraz życzenia.
2:39:21 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Burmistrz. Kończy życzeniami noworocznymi.
3:09:56 – Radna Wenencja Żychowska odnosi się do odpowiedzi w kwestii zaśmiecania.
3:11:30 – Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

84 thoughts on “LI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

 1. Radna Patla jak zgłasza wniosek to powinna wstać. Zwracanie się do Rady w pozycji siedzącej to obraza tego gremium.
  Proszę zwrócić uwagę jak radna Marć reaguje na wypowiedź radnej Patli.( 1.02.20 ) Natychmiastowa reakcja. Co do treści wypowiedzi , pomysłu , to wole się nie wypowiadać.

 2. ano i trzeba też dodać na czerwono- dozwolone od lat 18 , bo to demoralizujące dla dzieci w podstawówce, które lepiej czytają od P.T Radnego Twaroga, a jak się męczy przy czytaniu to już obawa czy rozumie to co czyta (!?)

 3. Panie Tucki – zatkało Wam kakao jak OSP Jaszczew weszła do KSRG 😀 I bardzo dobrze!!!! Już dawno to powinni zrobić, bo usytuowanie jednostki to kluczowa sprawa w organizacji tegoż systemu. Zawsze twierdziłem że nieporozumieniem w nim jest Żarnowiec ale cytując słowa funkcjonariuszy PSP – to nie Żarnowiec chciał do systemu tylko Maciejowski 😀 Szkoda było dawać tam na nowy samochód tylko właśnie w Jaszczwi go postawić bo to oni w pełni na niego zasłużyli… ale co się odwlecze to nie uciecze… O kwalifikacji do systemu nie decydują medale i znajomości w ich przyznawaniu panie Tucki!!!!!! To Jaszczew będzie teraz najlepszą jednostką w gminie Jedlicze – i taka jest prawda czy wam się to podoba czy nie 😀 Brawo OSP Jaszczew i niech się Wam dobrze darzy w Nowym Roku 🙂 Nowy samochód to teraz tylko kwestia czasu 😀 G R A T U L A C J E 🙂

  1. Przede wszystkim to Jaszczew weszła trochę na przymus a to czy będzie najlepsza to się zobaczy. Wejść można ale trzeba się jeszcze utrzymać jak narazie sprzęt pobierany z całej gminy
   ot cała Jaszczew. Oby sie im udalo bo jak wyleca to będzie wstyd na cały powiat. KSRG to nie przelewki. Powodzenia życzę.

 4. Dziś w Ratuszu Sesja Ważna
  Dziś znów przy czytaniu samodzielnym męczyć się nam będzie trzeba
  Na myślenie siły nie ma, a tu jeszcze trzeba klaskać
  I kamera w mig spostrzeże
  Że niektórych trema bierze
  Że litery trudno składać
  Ta kamera to nasz wróg, co się powie wszystko nagra
  I narazi nas na chichot u sąsiadów i u szwagra

 5. I błagam. Nie ma takiego wyrazu jak „klapsydra”. Nowotwór słowny podkarpacki typowo. Pani Marć informacja o czyjejś śmierci to też klepsydra, bo to też informacja o mijającym czasie. To taka ciekawostka. I właśnie dowiedziałam się, że nie ma toalety… na rynku. To jak plac targowy jest przygotowany dla kupców? A przecież staropolskie przysłowie wyraźnie mówi: śmierć i sra…nie, gdzie zastanie.

 6. No ja p***** i znowu ul. 3 Maja bez żadnej ingerencji. Kolejne miesiące paplania się w błocie…
  Szanowni włodarze, na pewno to czytacie. Proszę o odpowiedź co stoi na przeszkodzie budowy łącznika ulic Polnej – 3 Maja? Aspekty prawne? Skomplikowane i nie do ruszenia prawa własnościowe? Proszę o rzetelną odpowiedź.

  1. Moim zdaniem na przeszkodzie stoi zła wola burmistrza.
   Na podstawie tzw. spec ustawy można ludzi wywłaszczyć i wybudować drogę. Tym bardziej, że te ogrodzenia podobno zostały wybudowane bez stosownych pozwoleń. Jedna radna gdzieś powiedziała, że lepiej tego nie ruszać bo idą wybory i nie trzeba z ludźmi zadzierać.

 7. I jeszcze jedna kwestia. Nie żebym się czepiał bo doceniam każdą inwestycje na terenie miasta, ale czy ul. Kolejowa jest na tyle istotna dla dużej grupy mieszkańców oraz czy jej remont jest szczególnie potrzebny by rezerwować na niego środki w przyszłorocznym budżecie? To krótka, słabo zabudowana w dodatku ślepa uliczka o małym natężeniu ruchu i stosunkowo dobrej jeszcze strukturze nawierzchni. Inwestycja jest potrzebna, ale nie na już. Uważam, że to brak gospodarności. Niezrozumiały dla mnie z uwagi na pilniejsze potrzeby. Co do Rejtana gmina ma moje pełne poparcie.

 8. O jakiej ty gospodarności mówisz. Robi się tu gdzie głosy i znajomi. Większość inwestycji ma takie uzasadnienie. Oczywiście Rejtana należy solidnie zrobić bo jeżdżące samochody do Rafinerii mogą ją szybko rozjeździć.

 9. nie widzicie ze radnym brakuje najważniejszego: nie mówię rozsądku ale tzw. chłopskiego rozumu w tym najlepszym tego słowa znaczeniu gospodarza który ogarnia całość , jakichkolwiek nadajacych się do realizacji pomysłów, własnego zdania … – pomysł na toaletę całodobową w wykonaniu pani Marć to szczyt nie powiem czego….czas takich przekupek po jednym …szklanym minął -MUSZĄ ODEJŚĆ

  1. Tak. Chodziła w szpilkach po nawierzchni, po której nie powinno się chodzić nawet w niektórym sportowym obuwiu. Ja jak coś takiego widzę to mnie ciarki przechodzą, bo tak się nieszczęśliwie składa, że wiem jak ludzie na naszej hotelowej hali musieli ziwaniać, żeby doczyścić. Nawet dzieciak, ze szkoły tańca wiedział, że na trening muszą dziewczynki zakładać specjalne nakładki na buciki, żeby nie niszczyć I radna to samo. Elegantki….Ale taką wiedzę to się wynosi ze słuchania, obcowania z ludźmi i otwartości. Jestem pewna, że w tych chodakach na matę też by wlazła jedna z drugą. Ciemnica.

 10. Życzę wszystkim udanej zabawy, prawdziwego szampana! a w przyszłym roku nowych mądrych radnych i nowego burmistrza, który nie mami i się nie mizdrzy tylko pracuje!
  Bawcie się ! myślcie o zwierzątkach naszych braciach mniejszych i nie dajcie czadu z fajerwerkami ! Miejcie się i do przyszłego!!!

  1. Ja z moimi psami właśnie zasiadamy do grilla sylwestrowego. Nie strzelamy i apelujemy też do innych o wstrzemięźliwość w tej materii. Mamy karkówę, kiełbachę i tak pożegnamy stary rok i przywitamy kolejny. Życzymy dobrej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku.

   P.S. Radę biorę ze sobą na grilla balkonowego. Porównywalna z szopką, wspaniały prezent na wieczór.

    1. Wiem że niszczy. Ale jak można dać się tak zastraszyć? Ani jednego bohatera? Bo to już nie jest kwestia konstruktywnej krytyki, bo na taką to trzeba zasłużyć, tylko zwyczajnego zjeb…nia i narobienia obciachu przy ludziach. Miałam kiedyś do czynienia z podobnym bezczelem, ale tak pyskowałam, tak ośmieszałam na każdym kroku, po tym jak już nie przynosiły efektu żadne normalne rozmowy, że nie wytrzymał i dał mi w przysłowiową mordę przy innych pracownikach. I to był oczywiście ….jego koniec. Jak jej napisałam, że prowadzi „gminę podziemną” to się ofukała i odsunęła mnie od posługi. Ale chyba nie przypuszczała, że się wystraszę i przestanę mieć własne zdanie, które będę werbalizować? Jak można codziennie chodzić do roboty i dostawać paralaksy po przekroczeniu progu gminy? A jak wiadomo prawo reguluje nie tylko sprawy skarbowe, ale również te z gatunku relacja zwierzchnik podwładny. Nic prostszego udowodnić, szczególnie w budżetówce, pewne….zachowania niezgodne z prawem.

 11. Na Nowy 2018 Rok życzę Wam aby w Gminie nastała zgoda, aby radni byli bardziej samodzielni, abyście wybrali innego burmistrza, abyśmy nie oglądali na youtube podobnych filmików jak ostatnio i aby się z Was nie śmiali.

  1. Tak. I do środy to wszystko będzie się poniewierać po poboczach, których nie ma….W środę jeden interwencyjny, zostanie rzucony na front robót koło kościoła. Trasę przejazdu „kolumny rządowej” Jaszczew-Baza – UG utorują we wtorek. Główny wjazd wydmucha halny. Jakby był sołtys, to by było posprzątane. Tu jest natomiast Burmistrz, który sprawami doczesnymi się nie para. Przecież wyraźnie powiedziała, że „sprawy niemożliwe załatwia od ręki, na cud trzeba poczekać” .

 12. wolne wnioski i zapytania: radna Borek czy liscie w rynku to tez ze sklepow?radny z Jaszczwi siwienie wlosow to nie przez kanalizacje tylko brak hormonow?zJedlicza coraz blizej wyborow nawet zdolna jest skladac uklony☺a pan z Dobieszyna zadbal o Jedlicze?po raz pierwszy uslyszalam glos pana Kopcia z Chlebnej- oby w nowym roku nie trzeba bylo powtarzac „nie oklamujmy sie”? Dziekuje za relacje z sesji RM

 13. wysłuchałem dialogu sołtysa z Moderówki Mam uwagi : droga o której Pan mówi to droga przy której nie ma ani jednego domu mieszkalnego to droga , z której Pan i Pana rodzina korzysta to droga której wkrótce nie będzie bo jak Panu wiadomo tamtędy planowana jest łącznica. Jest tyle dróg które powinny być remontowane w pierwszej kolejności a Pan tu pi….y jakieś bzdury. Prywata??? Co do Radnego pięknie wyuczone tylko przykre , że to nie pisane przez Pana ale pochwalę jest Pan Krzysztofie pilnym uczniem.

 14. Tak panie sołtysie z Moderówki- uprawiasz pan prywatę, ale na szczęście wszyscy tego słuchają droga o której pan mówisz, to droga przy której nie ma ani jednego domu mieszkalnego, to droga z której Pan i Pana rodzina korzysta, to droga której wkrótce nie będzie, bo tamtędy planowana jest łącznica, kiedy będzie łącznica nikt nie wie ale i tak los tej drogi przesądzony . Jest tyle dróg które powinny być remontowane w pierwszej kolejności a Pan tu mówisz o swoim interesie Wstyd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 15. A ja pragnę podzielić się moimi refleksjami nad tym, co nazwano „protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli”. Już na samym początku wielka „wtopa”. Komisja stwierdza, że warunkiem niezbędnym do otrzymania przez sołectwo środków z Funduszu Sołeckiego jest konieczność podjęcia przez Radę Gminy (do 31 marca roku poprzedzającego wydatkowanie) uchwały o wyodrębnieniu funduszu. Owszem tak było… do końca poprzedniej kadencji. Od wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 (nie jak mylnie przeczytała Pani Radna 2017, ale to zapewne zwyczajne przejęzyczenie) raz podjęta uchwała o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego obowiązuje również w następnych latach budżetowych! Czy w pierwszym kwartale 2016 Rada Miejska w Jedliczu podjęła taką uchwałę? Sprawdziłem w BIP. Nie znalazłem. Jeżeli organ kontrolujący przyjął zapisaną w protokole wykładnię prawa, powinien stwierdzić, że środki Funduszu Sołeckiego 2017 zostały wydatkowane z naruszeniem prawa! Szanowna Komisjo Rewizyjna – KOMPROMITACJA!
  Protokół z każdej kontroli odzwierciedla jej przebieg. Zawiera m.in. (w zależności od tego, co jest przedmiotem kontroli) spis dokumentów, które kontrolujący weryfikowali, wyjaśnienia, których udzielił upoważniony przedstawiciel kontrolowanego, opis wizji w terenie, stwierdzenie zgodności przedstawionych faktur z faktycznie dostarczonym sprzętem, terminowość wprowadzenia zakupionych czy też wybudowanych elementów do ewidencji itp. To na tej podstawie formułowane są wnioski. Na jakiej więc podstawie Komisja stwierdza brak nieprawidłowości? Na pewno nie na podstawie tego, co odczytano przed tym stwierdzeniem. To samo dotyczy rekomendacji Komisji. Nie odnoszę się tu, czy jest ona słuszna czy nie, ale przesłanki, którymi kierowała się Komisja również powinny znaleźć się w protokole kontroli.

  1. droga przez Jaszczew to droga powiatowa nie gminna . 🙂 Gdyby była gminna już by była zrobiona !!!! a tak muszą liczyć na łaskę starosty. Ale nadzieja na remont jest bo wybory tuż tuż a jak wiadomo głosy potrzebne Juszczakowi .

 16. Ja, jako czołowa gruppi, p. Marć, z tego miejsca chciałabym podziękować, za cudowny pomysł zrobienia przystanku …pod pocztą, co zdaniem mojej idolki poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Pani marć, nie wiem z jakimi Rozaliami Pani takie talmudyczne rozważania prowadzi, ale po zrobieniu tam przystanku, pomyśli niech pani gdzie ustawić więcej tablic na „klapsydry”. Tam znak zakazu trzeba postawić, a nie rabanu narobić jeszcze większego. Już czas na ciepłe kapcie, TV śniadaniową, skończy niech Pani z tym działaniem, bo to kompromitacja. Ja muszę na raty słuchać tych głupot, bo za …delikatna jestem.

  1. Pani Marć przez lata walczyła i walczy o tablice ogłoszeniowe. Nie jest ważne że burzą porządek architektoniczny, zakłócają przestrzeń publiczną. Pani Marć zależy na dużej ilości tablic bo już przygotowuje miejsce na plakaty wyborcze. Dla niej chyba ważniejsze tablice niż ładny przystanek który stanowi schronienie dla podróżnych.

   1. Ooo. To takiej p. Marć wystarczy szklankę z zębami i mostkiem schować i może to wystarczy, żeby nie pajacowała. Elegantka, Cekinada nasza, co szpilkami, po DROGIEJ NAWIERZCHNI w hali sportowej potrafi wygrawerować moonwalkinem podziękowania za to czego nie było i to czego nie będzie.

Dodaj komentarz

Top