Jesteś tutaj
Strona główna > Sesje Rady Miejskiej >

Prawie ośmiogodzinny maraton w ratuszu

Prawie ośmiogodzinny maraton, pod tytułem „50-ta sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu” odbył się 29 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy. Punktualnie około godziny 12:30 czyli z trzydziestominutowym opóźnieniem Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak otworzył sesję.

Jedną z głównych części obrad była prezentacja Pana Marka Świdraka o realizacji zadań oświatowych. W tej cześci spotkania uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Podczas posiedzenia przegłosowano sporą ilość uchwał. Większość z nich dotyczyła przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich Szkół Podstawowych w ośmioletnie Szkoły Podstawowe. Pozytywnie rozpatrzono również projekty uchwał:

 •  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 i 2019 rok na realizację Projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze”
 •  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w Jaszczwi”
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie przetargowym
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku
 • zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej.
 • zmieniająca uchwałę Nr LXXXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 • uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
 • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
 • zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrówka oraz Chlebna przysiółek Wądoły”,
 • zmiany uchwały nr XLIX/360/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”.

 

Być może najważniejszym punktem sesji było wystąpienie Pani Burmistrz z informacją o działalności za okres od ostatniej sesji Rady. Wystąpienie w materiale poniżej:


Długo musieli czekać mieszkańcy na punkt porządku obrad, w którym będą mogli zadać pytania Pani Burmistrz. Ta cześć wydarzania wywoła najwięcej emocji wśród zgromadzonych. Zresztą niech sami Państwo zboczą w materiale umieszczonym poniżej.

Ponieważ materiał jest długi (ponad dwie godziny) postanowiliśmy zrobić spis najciekawszych fragmentów:

0:27 – Radnej Teresa Patla dziękuje za chodnik, kanalizację, prośba o remont dalszej części chodnika.
2:11 – Radny Stanisław Twaróg dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia pomników i grobowca Stawiarskich, prosi o wykonanie drogi i montaż kliku lamp.
5:00 – Radny Ryszard Dziura dziękuje za wiaty przystankowe oraz za rozdawanie żywności.
9:10 – Radna Jolanta Woźniak uzasadnia potrzebę funkcjonowania zbiornika p.poż. w Podniebylu
oraz dziękuje pani Burmistrz za pozyskanie środków na jego remont.
11:32 – Radna Ewa Okulska zgłasza zerwanie podbitki w Domu Ludowym w Chlebnej
12:04 – Radna Wenencja Żychowska – dziękuje Pani Burmistrz i Staroście za chodnik przy ul. Sikorskiego.
14:42 – Radny Jan Krajewski – dziękuje za remont drogi i prosi o ustawienie znaków.
15:20 – Informacja Burmistrza, że za sprawy organizacyjne odpowiada Sekretarz Gminy i podziękowania dla niej.
16:18 – Radna Anna Zaleszczuk odnosi się do pisma złożonego na poprzedniej sesji przez radną Krystynę Marć. Porusza sprawę nieobecności na sesjach radnych powiatowych. Odnosi się do poruszanych na poprzedniej sesji spraw oczyszczalni ścieków oraz kondycji finansowej JPGKiM.
24:27 – Radny Ryszard Dziura odnosi się do wypowiedzi radnej Zaleszczuk.
28:59 – Radna Krystyna Marć – popiera słowa radnego Dziury oraz odnosi się do wypowiedzi radnej Zaleszczuk.
34:40 – Radny Stanisław Twaróg „odnosi się” do wypowiedzi radnych Marć i Zaleszczuk. Prosi o wyjaśnienie czy ta sama firma budowała chodniki na ul. Brzozowej i Sikorskiego.
36:20 – Radna Wenencja Żychowska – tłumaczy radnemu Twarogowi sprawę chodników.
39:45 – Radny Józef Tucki – pyta o zerwane lustro. Dziękuje za podsypanie poboczy.
41:38 – Radna Teresa Patla – odnosi się do wypowiedzi radnej Zaleszczuk.
43:10 – polemika radnej Zaleszczuk z radną Patlą.
43:58 – Przewodniczący Woźniak odnosi się do wypowiedzi Radnej Zaleszczuk.
45:36 –Radna Krystyna Marć pyta o możliwość połączenia ul. Nad Skarpą z ul. Kościuszki.
46:36 – Sołtys Poręb Kazimierz Pec – pyta o projekt kanalizacji w Piotrówce, odnosi się do budowy
kanalizacji w Porębach oraz dziękuje „za to, co zrobione już”.
52:28 – Radny Ryszard Dziura – odnosi się do wypowiedzi sołtysa Poręb.
55:44 – Radny Stanisław Twaróg o budowie kanalizacji.
57:06 – Pani Zofia Biedroń (mieszkanka Poręb) –mówi o kanalizacji wsi Poręby. Pyta radną Żychowską o znajomość przebiegu drogi w Porębach, o której kiedyś wypowiadała się na sesji.
1:00:25 – Radna Żychowska odnosi się do wypowiedzi Pani Biedroń.
1:00:57 – Pan Waldemar Janas (mieszkaniec Poręb) – pyta Panią Burmistrz o kwestie budowy kanalizacji.
1:04:19 – Pani Burmistrz odpowiada na pytanie Pana Janasa.
1:29:55 – Pan Janas stwierdza, że wypowiedź Pani Burmistrz rozmydla jego pytania.
1:31:44 – Radna Ewa Okulska odnosi się do spraw kanalizacji.
1:34:52 – Polemika pomiędzy radną Żychowską a Panią Biedroń.
1:36:32 – Mieszkaniec gminy Pan Jerzy Żurowski porusza kwestię zwrotu poniesionych przez niego kosztów przyłączenia do kanalizacji.
1:50:31 – Burmistrz odpowiada na wystąpienie Pana Żurowskiego.
2:06:18 – Burmistrz odpowiada na interpelacje i zapytania radnych.

121 thoughts on “Prawie ośmiogodzinny maraton w ratuszu

 1. Jak na Sesji dziękuje się pracownikom gospodarczym urzędu ( wypowiedź radnej Woźniak ) to się zastanawiam czy z tymi ludźmi wszystko jest w porządku. Czy Sesja ma polegać na podziękowaniach ? Przecież oni biorą za to pieniądze, a pracownik gospodarczy wykonuje swoją pracę za pensję i żadnej łaski nikomu nie robi.
  P.S Pani radna Patla jak mówi to mogła by wstać.

  1. Bo to jest jedna wielka zmowa. Widać kto jest w klice i mają się za mądrych, a inny z oddzielnym zdaniem jest wyśmiewany. Widać też, że ni zalezy im na ludziach tylko na własnych tyłkach. Ciśnienie rośnie, dobrze że akurat w szpitalu leżę, to może odratują. Ja nie mogę na to patrzeć.

 2. W GOK w Jedliczu mogło dojść do naruszenia ustawy o informacji publicznej sprawa jest bardzo poważna i rozwojowa i medialna nie jest to incydent!
  Czy J. Urbanik dopełniła nadzoru wynikającego ze statut czy nie było zaniechania?
  sprawa jest medialna

 3. Pani Burmistrz i Panie Zagórski te wasze kpiące miny w czasie gdy zabrała głos Pani Radna Anna Zaleszczuk dyskwalifikują was jak pełniących służbę dla mieszkańców – zapominacie już kto wam płaci pensje a Panu Panie Zagórski dodatkowe nagrody? Ja sobie nie życzę takich zachowań na oficjalnych zgromadzeniach- możecie sobie te miny stroić ale PO PRACY!

 4. Nie wiem czy dotrwam do końca nagrania więc zapytam co z tym parkingiem obok szkoły? Będzie on w ogóle budowany w przyszłym roku na dotychczasowym miejscu naprzeciwko szkoły? Jest na to projekt? Czy całość czeka sobie w kolejce do realizacji na bliżej nieokreśloną przyszłość?

 5. Ja wreszcie w spokoju przesłuchałam nagrania. I Komitet Kanalizacyjny mnie rozwalił. Miś i inne komedie wysiadają. Co to za twór? Za tym, żeby była kanalizacja we wsi przemawia przede wszystkim fakt, że mamy XXI wiek, a nie pierdoły. I człowiek słusznie zauważył, że przez zmęczenie materiału ludzi się zniechęca do działania i dyskusji. I czyli co? Oczyszczalnia została przebudowana i dalej nie może przyjąć ścieków? To po co ten cyrk cały? Żeby nie wiem, co tu za peany opowiadać, puenta jest jedna: ludzie dalej sr…ją po krzakach. Tak kultura wysoka…

 6. Z każdego, z mieszkańców, kto chciał zapytać coś powiedzieć, próbowano zrobić wariata, kłamcę. Nie szanują ludzi nic a nic. Wkłada się w usta ludzi, słowa których nie powiedzieli. Wenecja – nie wiem, czy to imię?, bardzo brzydko do p. Zofii. Kolejna radna jak na bazarze. Ale najlepsza jest ta co cały czas powtarza: po co o tym rozmawiać? To już było? Przypadkowi ludzie. Szkoda tej p. Zaleszczuk bo ona tam zdrowie traci. Ale podziwiam spokój, bo każdy inny w takim żmijowym gnieździe, oszalałby. Dobrze, że są relacje z tych występów, bo jak widać od mało kogo ludzie mieli się szansę dowiedzieć słowa prawdy.

 7. Oceńmy realnie to co się stało na ostatniej sesjii…uwazam, że doszło w moim przekonaniu do linczu słownego P. Zaleszczuk (radnej), która merytorycznie ustosunkowala się do oczerniających ja koleżanek radnych, rzucili się na nia z agresja jak widać i podniesionym głosem jak gdyby chcieli ja zastraszyć a przeciez podawała konkrety,liczby itd. Uważam, że gdyby kłamała to dawno zostałaby pozwana do Sądu przez pozostałych, którzy tylko jak widać czekaja na jej błąd by ją upokorzyć. trzy czwarte czasu sesji polegało na składaniu podziękowań Pani Burmistrz i wygladało to bardzo specyficznie gdyż niemal wszyscy Radni prześcigiwali sie w „lizostwie” i przypodobaniu się P. Burmistrz przed która niemal wszyscy prawie bili głowami o posadzke. Przeciez P. Burmistrz nie robi w naszej gminie niczego z własnych pieniedzy ludzie i bierze za to co robi konkretna kase z naszych podatków tak że ludzie opamiętajcie sie i oceńcie swą postawę bo wstyd…. a to oglądaja inni i oceniaja….negatywnie. No ale wszystko na sesji zostało zdominowane przez postawę Radnych którzy jak harty rzucili sie na P. Zaleszczuk, która ma widać mocne nerwy i chce coś zrobić w tym społecxzeństwie ale jest tak zdominowana przez….gratuluję jej postawy. A sprawa z tymi Komitetami też jest ciekawa…czyli co? P. Burmistrz uzależnila istnienie kanalizacji od istnienia Komitetu w danej miejscowości pomimo, że sama podała że takowe komitety istnieja od 20 lat w niektórych miejscowsościach i tak tam kanalizacji nie wybudowano? Hm…bardzo ciekawy argument by nie budować kanalizacji, au nas nigdy nie było Komitetu żadnego a kanalizacja działa. Jak tak się dzieje na sesjach to nasze pieniądze jakopodatnika uwazam za zmarnowane!

 8. Mnie ta gospodarka komunalna zastanawia. Śmieci – ceny szalone, woda w kranie porównywalna z kosztem „Żubrówki”. Krzaki jak sadzą to przecież nie za swoje. Na czym tu tracić? Wszędzie słyszę, że sortownia odpadów to jest złoty interes. To tu o co chodzi?

  1. Arbuzie, parę lat temu ( za poprzedników ) JPGKiM wzięło unijną kasę na remont obiektu pod potrzeby prowadzenia Sortowni i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powstał piękny obiekt gdzie sortowano gminne śmieci. Była zakupiona do tego celu maszyna. Pracowało parę osób.
   Po wyborach w 2014 roku Wadze Gminy pewnie wspólnie z Władzami Spółki zdecydowały o przekazaniu tego obowiązku innej spółce komercyjnej , która ma o wiele większe koszty niż JPGKiM. Zlikwidowano sortownię plastików, ludzi gdzieś rozesłano, podobno parę osób zwolniono , a na jedlickich plastikach kasę robią w Strzyżowie.
   Jest to bardzo ciekawy temat dla śledczych dziennikarzy.
   Po co nam był zrzut z konkurencyjnej spółki,dotyczy członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej.

 9. W mojej opinii obowiązkiem GMINY jest budowa kanalizacji . Jakie komitety? Burmistrz jedzie na niewiedzy radnych, albo sama się nie orientuje w obowiązującym stanie prawnym.
  Faktem jest , że dawniej ( 20 lat temu ) istniały komitety kanalizacyjne, ale teraz to gmina zajmuje się budową sieci kanalizacyjnej. Komitety mogą sobie organizować zbiórki pieniędzy ale tylko w zakresie budowy przyłączy.

 10. Brawo, słusznie podsumowałeś ten festiwal podziękowań i te Komitety kanalizacji???to parodia, ale że to tak wyglada w naszej Gminie na sesji to straszne jak ktoś wyrazi niezależna opinie jak ta Radna, chcieli ją zjeść…?

 11. No jak widać … na filmiku, z zachowania pozostałych Radnych w stosunku do Zaleszczuk chyba chcieli…., brzydko to wygląda na tle sesji, szkoda że tacy ludzie nas reprezentuja i rządza naszymi pieniędzmi…, a jeszczejedno Ci zaproszeni Goście co wypowiadają się to oni jako Goście zdołali zabrać dopiero głos za łaską P. Burmistrz na samym końcu czyli musieli przeczekać całą sesję…? no to ładnie sie traktuje Gości na sesji- bardzo gościnnie…- słusznie zauważył mówca że reszta która wyszła to uległa „zmęczeniu materiału’, a może to było zamierzone…? po co maja zadawać niewygodne pytania?

 12. Cytat z wypowiedzi radnego Twaroga zz Jaszczwi :” … specjalnie się hamowało inwestycje kanalizacyjne ,….. nawet jedna inwestycja w jednej miejscowosci przez 20 lat nie potrafiła być skończona”.

  Pani Twaróg ! Ale Pan bzdury opowiada. Myśli Pan że mieszkańcy uwierzą w to co Pan mówi ?
  Szanowny Panie, przez 20 lat skanalizowano : Dobieszyn, Jedlicze, Męcinkę, Żarnowiec, Potok i około 80% Jaszczwi i Moderówki, a ostatnio Chlebną.
  Co Pan opowiada że przez 20 lat nie zdołano nawet jednej inwestycji dokończyć ?
  Jeżeli Pan jako szef Komisji Rewizyjnej taką ma wiedzę na temat gospodarki komunalnej to już w tym momencie jest pan całkowicie nie wiarygodny.
  Jeżeli chodzi o hamowanie inwestycji kanalizacyjnych to osobiście uważam że robicie to Państwo od 3 lat.

 13. Szkoda, że tak mało popularna wśród mieszkańców jest inicjatywa głosowania za czujnikami powietrza w ramach akcji AVIVA: https://wiemczymoddycham.pl/glosowanie/94bfc3c1-d510-498b-9c70-72b31cdb3e42
  Rozumiem, że może być ona sprzeczna z interesami gminy, firm i części mieszkańców … choć w sumie wszyscy oddychamy przeciez tym samym nie znanej jakości powietrzem. Bez wspólnego działania nie osiągniemy nic.

 14. Odnośnie tej pięknej ścieżki rowerowej która została wykonana to chyba została ułożona nie taka kostka jak powinna,gdyż na ścieżki rowerowe daje się kostkę brukową zwaną kostką „bez fazową”,i kto taką ścieżkę odebrał?ta kostka jest do wymiany i tyle.

 15. Dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziekuje dziękuję itp itd.
  To jakaś masakra. Oni tylko sobie dziękują.
  Proponuje nowa imprezę ” Festiwal podziękowań „. Oczywiście pod patronatem pani burmistrz.

 16. Cytat z wypowiedzi radnego Twaroga zz Jaszczwi :” … specjalnie się hamowało inwestycje kanalizacyjne ,….. nawet jedna inwestycja w jednej miejscowosci przez 20 lat nie potrafiła być skończona”.

  Pani Twaróg ! Ale Pan bzdury opowiada. Myśli Pan że mieszkańcy uwierzą w to co Pan mówi ?
  Szanowny Panie, przez 20 lat skanalizowano : Dobieszyn, Jedlicze, Męcinkę, Żarnowiec, Potok i około 80% Jaszczwi i Moderówki, a ostatnio Chlebną.
  Co Pan opowiada że przez 20 lat nie zdołano nawet jednej inwestycji dokończyć ?
  Jeżeli Pan jako szef Komisji Rewizyjnej taką ma wiedzę na temat gospodarki komunalnej to już w tym momencie jest pan całkowicie nie wiarygodny.
  Jeżeli chodzi o hamowanie inwestycji kanalizacyjnych to osobiście uważam że robicie to Państwo od 3 lat.

  1. Twarog kto ci tak kazał mówić? Myślisz, że wszyscy chorzy na skleroze?
   Nie obrażaj ludzi bo zwykli obywatele budowali tą kanalizację np. w Dobieszynie. Gmina wtedy raczej pomagała. Ale już w Potoku, Żarnowcu Gmina była tą instytucją która organizowała inwestycje. Komitety pomagłay.
   Ty teraz takie bzdury opowiadasz. Przyjdź na zebranie, ZAPRASZAMY

 17. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Radny Dziura twierdzi, że w czasach poprzedniej władzy, byli w mniejszości i byli uciemiężeni i nie mieli nic do powiedzenia. Razem z P. Marć. O ile p. Dziura wygląda na możliwego do uciemiężenia o tyle nie wyobrażam sobie jego kolezanki uciemiężanej. Nie wiem, mogę się ledwie domyślać, że raczej nikt ich nie ciemiężył, bo to takie cwane gapy, które dobrze dopasują się do każdego układu, żeby było im wygodnie. Ale jezeli było tak, że poprzednia frakcja nie dawała dojść do głosu mniejszości, to jak widać niczego to ich nie nauczyło. Gdyby wyciągnęli wnioski, dziś nie skakali by do oczu jak harpie p. Zaleszczuk.

  1. Arbuzie nie wierz w te bzdury które wypowiada Dziura. Może i byli w mniejszości ale nikt ich nie traktował tak jak oni Radnej Zaleszczuk i każdego kto ma inne zdanie. Na szczęście zachowały się nagrania z Sesji o czym Dziura zapomniał. Myśle że z ciekawością je odsłucha:)

   1. Ja w to nie wierzę, ja bardziej śmieję się z tych wiernych sług, bo wiem, że dopiero teraz to jest układ. A nawet jeżeli był jakiś wcześniej, to z całą pewnością od tamtego czasu Jedlicze nie zrobiło ani kroku do przodu. Ta forma komunikacji, jest sprytnie narzucona. Niby kultura, a jednak prawda, niby prawo, niby logika, niby pracowitość jest tylko po stronie władzy. Nawet komplement dla Basi, był kur…złosliwy. Tak wszystkiego pilnuje, że jej nie widać. Okropne to. Niby to żart, ale zawsze szpila. Pani Marć i p. Dziura, ani inne chochoły niech nie śpią jak słomiane kukły na krzakach, niech też nie walczą z p. Zaleszczuk, bo ona wam krzywdy nie robi. Sami sobie ją robicie. Panie Dziura, praca penitencjarna, to cudowna praca dla człowieka czujnego, intelektualnie złożonego, a nie pazia królowej. Jeżeli tak Pan „we więźniu” ćwierka, to klękajcie narody. Obie Pana prace to nie wolontariat. I za nadzór nad osadzonymi i za czyszczenie lakierków na szpilkach odbiera Pan wynagrodzenie. Jak wywiązuje się Pan z pracy dla społeczności wolnych obywateli…widzimy. Jeżeli podobnie radzie Pan sobie z osadzonymi…to należy się zastanowić. Czy Pana powołaniem jest „cienko pierdzieć” na zadaną melodię, czy odpocząć i wrócić normalniejszym.

 18. nie do wiary …. patrzcie i słuchajcie …. tego sie nie da skomentować…..!!!!
  Pani Zaleszczuk brawo !!! Władza narracja powalająca o wszystkim i o niczym .!!!!
  Nie wiem czy się smiać czy płakać . Ale chyba to drugie.
  Redakcję jedlicza.org proszę o dalsze relacje z fascynujacych sesji Rady Gminy w Jedliczu.

 19. Ja proponuję szczególnie p. Marć i p. Wenecji, p. Twarogowi zorientowanie się tylko tak naprawdę, jakie zdanie ma o nich p. Burmistrz? Ja codziennie słyszę to co słyszę i uwierzcie, nie mają oni szacunku władzy. Ij zbladła by p. Marć gdyby usłyszała jakimi okresleniami operuje się na jej temat w kuluarach. Także wy wierni tacy nie bądźcie. Pani Zaleszczuk rulles.

 20. Panie Zagórski- i co ? to odpowiednie towarzystwo dla Pana, popiera Pan takie zachowania, do takiej debaty Pan przywykł? tak pana Alma Mater AGH wychowała? Taki poziom Pan akceptuje? Ccy musiał się Pan dostosować, czy Pan tak zawsze? Spojrzy Pan ludziom w oczy? Dobre pieniądze Pan zarabia, opłaca się? Nie czuje Pan zawstydzenia? Pytam serio – nie ofensywnie? A myślałam, że Pan ma wyższe standardy wychowania i zachowania.Ciasta i kiełbasy od KGW smakowały?

 21. Cała lista nie spełnionych obietnic. Nie tylko klub filmowy. A gdzie wsparcie dla przedsiębiorców. nic nowego od poprzedników nie zrobiono. No , może jeden skorzystał 🙂
  Tylko plany, projekty , obiecanki itp.
  po trzech latach znalazła koncepcje kanalizacji 🙂 a z uporem maniaka trzy lata wciskała że takowej nie ma. Nie wstyd ?

 22. Gmina, drogi Nowoprzybyły, to nie jest polityka to samorządność, a ci w ratuszu włącznie z burmistrzem dostają sute wynagrodzenia i to z naszych podatków- a w zamian śmieją się z mieszkańców, których mają za niewykszałconą i bezrozumną masę- ścieżka rowerowa jako cud urbanizacji i ośrodek rehabilitacji w piwnicy jako cud opieki senioralnej i gerontologicznej – pensjonariusze z „łapanki” ! przyjdź i zobacz na sesji jak się odnoszą do ludzi którzy im nie pasują do puzzlowej uładanki

 23. Proszem panstwa. Jako mieszkaniec Piotrowki sluchałem wypowiedzi po pytaniu Waldka Janasa. Waldek zadał w 3 minuty pytanie a ta pani odpowiadała mu 25 min . To som jaja. Jo chlop małorolny i sie na wszystkim nie znom ale nasza burmistrz to mu tak odpowiedziala że Waldek sie wkurzył i jej powiedział że rozmydlo odpowiedz. I on ma racje. Z jej gadania nic nie wynika.

 24. HM TYLELAT NIE BYŁO KONCEPCJI O BUDOWIE KANALIZACJI Z 2000 ROKU I NAGLE SIE ZNALAZŁA ? ALE PYTANIE CZY TO TA CO ZAGINĘŁA AUTENTYCZNA CZT TA DRUKNIĘTA GODZINE PRZED SESJĄ Z PRZYBITA PIECZATKA NA POTRZEBY SESJ, RZEKOMO ZNALEZIONA W ARCHIWUM ?I…-BO PODOBNO JAKAŚ INNA ?…

 25. Próbowałem słuchać tego słowopotoku ale nawet po piwku musiałem w pewnym momencie wyłączyć. Dużo gadania, podglądania z kartki co jej napisali. Nie które rzeczy kupy się nie trzymają. Kto sie troche zna na budowie kanalizacji to szybko wyłapie.
  Gmina potrzebuje szybkiej zmiany na tym stanowisku.

 26. MONOLOG TO JEJ… SPECJALNOŚĆ… I ROZMYDLANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA…., WIDZIMY TO NA PRZYKŁADZIE TEGO MIESZKAŃCA POREB jANASA CO SAM PODSUMOWAŁ JEJ WYPOWIEDZ I PÓŻNIEJ WCISKANO ICH DELEGACJI SŁOWA NIE WYPOWIEDZIANE,ALE PO ICH INTERWEWNCJI RACZEJ TO ODSZCZEKANO

 27. Panie Zagórski, pytam z ciekawości jak Pan znajduje porozumienie z radnymi, którzy nie budują zdania, a jak budują to kłamią w żywe, czy to zmiana paradygmatu filozofii , którą Pan sobie zbudował na własny użytek? Prostej filozofii: Płacą mi nieźle, do roboty mam mikro, trochę się pomęczę , schowam do kieszeni kręgosłup i wytrwam do emeryturki przy …

 28. Panie Ryszardzie – zakończże swą karierę zawodową w lepszej klasie , może już lepiej byłoby krzesła ogrodowe produkować- ku pożytkowi bardziej , jakby np. taki Starck zaprojektował to kto wie czy by Pan lepiej na tym nie wyszedł i byłoby niepomiernie kreatywniej …z dobroci radzę, a moze moglabym dla Pana takie krzesło zaprojektować- takie prostujące kręgosłup, zdrowotne, bo mi Pana żal

 29. Zastanawia mnie reakcja radnych, a właściwie jej brak, na informację Pani Zaleszczuk o wyniku finansowym JPGKiM. U każdego odpowiedzialnego człowieka po takiej informacji powinna zapalić się przysłowiowa lampka ostrzegawcza. Przypuszczam, że zaraz odezwą się głosy, że liczy się wynik finansowy na koniec roku i przez następne 4 miesiące straty można odrobić. Jednak mając na uwadze, że przez ostatnie lata notowane były kilkudziesięciotysięczne straty, a wcześniejsze coroczne zyski kształtowały się na poziomie kilkunastu tysięcy, strata 175 tysięcy za 8 miesięcy musi budzić niepokój. Niestety, radni woleli „zakrzyczeć” swoją koleżankę, która zamiast bezkrytycznie przyjmować wszystkie przedstawiane informacje „ośmiela się” dopytywać o szczegóły.
  Brak reakcji naszych może wypływać z dwóch przyczyn. Albo nikt z nich nie ma pojęcia o czym zostali poinformowani przez Panią Annę, albo też jest to wynik jakiejś celowej, niepisanej strategii rządzących wobec Spółki. Wszakże od ponad dwóch lat nie obsadzono stanowiska Prezesa Zarządu. Dlaczego Rada Nadzorcza nie podejmuje działań w tym kierunku?
  No cóż, obie przyczyny uważam za jednakowo prawdopodobne.

  1. Został zatrudniony to i musi się czymś wykazać. Chyba że p. burmistrz robi pamiętnik i kolekcjonuje nagrania i zdjęci. 🙂 Fajne były te z 2015 roku przed urzędem , zaraz po wyborach w takich czerwonych rękawiczkach 🙂

   1. No dobra, tylko to chyba powoduje jakieś nadgodziny. Ja tego kamerzystę widzę wszędzie, aż nie ma szans żeby wyrabiali się pracownicy w godzinach pracy po tyle siedząc. Gmina płaci nadgodziny? Budżetówka? Jezeli tak to od kiedy?

 30. Pani Patla masz rację my mieszkańcy przyglądamy się Pani pracy i wypowiedzi niestety to ci Pani mówi to dla mnie nie jest istotne dlaczego nic Pani nie mówi o zadłuzeniu JPGK? niestety nie mogę na Panią głosować

 31. Radni nie rozumieją tekstu mówionego, nie rozumieją również tekstów pisanych- wiedzą tylko co oznacza ” dziura w chodniku” – bo to prosty komunikat – ale strata 175 tys. za okres 8 miesięcy to za trudne! Jakieś bilanse ekonomiczne? Spółka JPGKiM ?przecież oni nie wiedzą co to za twór . Radni znają tylko kwotę swojej diety – to jedyne co ich interesuje

 32. Dla kogoś z zewnątrz to jeden wielki bełkot .Radni się sami nie wybierają .Wczorajszy wieczor gminie Jedlicze był bajkowy ,tylko smród z niektórych kominów przeszkadzał .Dlaczego tak dużo osób w gminie pali śmieci w piecach .

 33. Radna Marć przyznaje , że myśleli o budowaniu kolektora tłocznego do Krosna.
  Jest to kolejna wypowiedź popierająca tezę że obecna władza chce nas uzależnić od Krosna. Jesteśmy uzależnieni w zakresie wody, części ścieków z Potoka, śmieci wywożone do Krosna, segregacja w Jedliczu już nie istnieje. No to jeszcze pozostały ścieki. Wtedy JPGKiM pewnie do likwidacji
  Dziś ma prawie 180 tys straty za ten rok.

 34. Pani Teresa Patla dziękuje za ścieżkę rowerową przy ul. Brzozowej !!
  Pani Tereso czy to aby na pewno jest ścieżka rowerowa spełniająca wymogi formalne. Czemu nie ma właściwego oznakowania, czemu kostka jest z tzw.fazą ?
  A na koniec zapytam czy usterki zostały już usunięte ?

 35. Jeżeli ktoś planuje w piątek załatwić coś u burmistrza, to niech zmieni plany, bo ….burmistrz – nie wiadomo po jakiego Hulja – będzie na kongresie transplantologii…i kardiologii. Nigdzie nie ma tak, żeby nawet przyjmując patronat nad jakimś wydarzeniem, wypisywano na plakatach z imienia i nazwiska burmistrza. Wszędzie jest urząd gminy czy burmistrz jako funkcja. Jak tak zalezy jej na nazwisku wszędzie, na kazdym wydarzeniu, co oczywiście jest niewatpliwie kampanią za kasę podatnika, to niech płaci sama. No bo co to jest do cholery.

 36. Fajnie gadał Kazimierz Pec, pracownik gospodarczy urzędu a zarazem sołtys z Poreb. Faktycznie wszystko ma w paluszku jak sam mówi tylko nie powiedział w którym. a tak na serio to on ma bardzo dużą wiedzę. W czasie kiedy burmistrzem był Pan Wieczorek , Pec był członkiem zarządu Gminy. To byli dwaj kumple. Pec też dużo dokumentów podpisywał. To za czasów Peca w Jedliczu postawiono pierwszą metalową oczyszczalnię ścieków, która w opinii pracowników działała jak zwykła przepompownia. Taka była wtedy dostępna technologia. Po paru latach została wymieniona bo ją po prostu zjadła rdza.
  Pec to wszystko pamięta ponieważ uczestniczył w wyborze tej technologii i i realizacji budowy.
  Teraz Pec gra ważnego , ale zapomniał że to on między innymi wybierał ten złom.

Dodaj komentarz

Top