Jesteś tutaj
Strona główna > religia >

Słowo na niedzielę

Z Ewangelii według św. Mateusza(Mt 22,34-40)
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a
jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Bóg dziś oczekuje nas przy swoim stole, by pokrzepić i uleczyć nasze serca i uczynić je
naczyniami miłosierdzia, z których każdy będzie mógł zaczerpnąć i napić się do woli. Aby ci,
którzy się z nami spotkają, doświadczyli, że Bóg jest miłością, która niczego nie oczekuje tak
jak Ojciec który niczego nie oczekuje od swoich dzieci tylko tego by być z nich dumnym
Miłej Niedzieli ks. Grzegorz

Top