Jesteś tutaj
Strona główna > budowa i remonty

Pałac Stawiarskich w Jedliczu doczeka się remontu

Powiat Krośnieński planuje modernizację Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz rewitalizację otaczającego budynek zabytkowego parku.

Wniosek Powiatu Krośnieńskiego znalazł się na wysokiej pozycji na liście rankingowej, uzyskując 87 punktów. Dzięki temu otrzyma  na realizację zadania  2 992 494,38 zł, co stanowi 85% wartości zadania. Konkurencja była niemała, ponieważ aplikowało ponad stu wnioskodawców na łączną kwotę  znacznie przekraczającą  środki przeznaczone na dofinansowanie.

Pałac Stawiarskich wzniesiono w 1925 r. Na potrzeby liceum został adoptowany w 1944 r. i pełni tę funkcję do dzisiaj. Ponieważ na terenie obiektu przez wiele lat nie przeprowadzono kompleksowych prac renowacyjnych, budynek wraz z parkiem uległ postępującej degradacji i wymaga kapitalnego remontu. Intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych  wymaga też park.

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.

Zakres prac obejmuje m.in. remont i przebudowę budynku szkoły wraz z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych, prace konserwatorskie przy elewacji budynku, remont tarasu, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wewnętrznego oświetlenia i monitoringu terenu parku oraz wykonanie i remont alejek spacerowych.

Projekt zadania został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2017 – 2018 a finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura i budżetu Powiatu Krośnieńskiego.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu Iwona Pytel o remoncie mówi:
Dzięki staraniom Starosty oraz Dyrekcji Szkoły Kompleks Pałacowo-Parkowy zmieni się na jeszcze piękniejszy.  Uczniowie i mieszkańcy Jedlicza zyskają atrakcyjne miejsce, gdzie każdy będzie mógł przyjść spędzić czas w otoczeniu zabytkowej architektury oraz pomników przyrody.

W pałacu powstaną dwie sale muzealne, jedna poświęcona rodzinie Stawiarskich natomiast druga opowiadać będzie historię pierwszego dyrektora szkoły Władysława Dubisa. Są to osoby, których wkład w rozwój Jedlicza jest bardzo duży. Ten fakt cieszy mnie szczególnie, ponieważ czas ma to do siebie, że pewne rzeczy zaciera. Te dwie sale muzealne pomogą uczniom liceum i zwiedzającym pałac gościom poznać naszą historię. 

Kolejnym ważnym elementem, dzięki któremu podniesie się komfort w użytkowaniu budynku, będzie dostosowanie szkoły dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory mieliśmy z tym spory problem.
Dodaje Pani Dyrektor.

 

Udostępnij na

Jeden komentarz do “Pałac Stawiarskich w Jedliczu doczeka się remontu

Comments are closed.

Do góry