Jesteś tutaj
Strona główna > religia

Słowo na niedzielę

Ewangelia wg św. Mateusza

(Mt 9,36-10,8)
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii ukazuje prawdę, że jest nam potrzebny człowiek w drodze do Boga. Dlatego powołuje Apostołów, a na naszej drodze życiowej stawia księży. To oni pełniąc posługę sakramentalną mocą Bożą są przekazicielami woli Bożej. I przez nich Bóg uświęca świat.

Św. Jan Paweł II powiedział opuszczając pielgrzymów, którzy skandowali: „zostań z nami” powiedział, że nie mamy naśladować jego, ale Chrystusa, bo to On jest przede wszystkim jest naszym Nauczycielem.

Słuchajmy przekazicieli woli Bożej i pogłębiajmy naszą wiarę

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Miłej Niedzieli 🙂 ks. Grzegorz

Udostępnij na
Do góry